Skontaktuj się z nami
Podaj swój poprawny e-mail

Polfrance Sp. z o.o. | ul. Grzybowska 87 |  00-844 WARSZAWA

Oferujemy kupno wierzytelności ( długów) wynikłych w obrocie gospodarczym jak też innych.
Kupimy od Państwa wierzytelności podstawowe jak i uboczne oraz wynikające z Sądowych Postępowań Układowych.

Interesują nas wierzytelności ( długi) krajowe i zagraniczne. Kupujemy wierzytelności należne od dłużników we Francji ale i z takich krajów jak Niemcy, Czechy, Włochy, Węgry, , Litwa, Łotwa, Ukraina, Słowacja, Słowenia, Grecja, Szwecja, Anglia, Norwegia, Hiszpania, Holandia, Dania, Estonia, Rosja, Finlandia, Turcja, Egipt, Indie, Chiny, Meksyk, USA – Stany Zjednoczone.

Sprzedający otrzymuje pieniądze i nie musi już więcej martwić się długiem. Dzięki sprzedaży wierzytelności naszej firmie zyskują Państwo płynność finansową i otrzymują swoje środki finansowe bez konieczności długiego oczekiwania. Można również uniknąć postępowania sądowego, które jest kosztowne, czasochłonne i stresujące. Skupujemy wierzytelności wolne od obciążeń i wad prawnych.

Przeprowadzimy też kompleksowo postępowanie Sądowe we współpracy z doświadczonymi prawnikami.
Nie obciążamy żadnymi opłatami wstępnymi.
Aby zgłosić sprawę należy przesłać na nasz adres mailowy takie dane o wierzytelności jak:

  • nazwa i adres dłużnika.
  • kwota długu.
  • podstawa wymagalności długu ( faktura, wyrok Sądu, umowa…)
  • data od kiedy dług jest wymagalny.

Po otrzymaniu tych danych dokonamy analizy w terminie 24 godzin i przedstawimy Państwu naszą propozycję ceny kupna wierzytelności.
Po wspólnym uzgodnieniu ceny prześlemy projekt umowy. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy i zapłata uzgodnionej w umowie ceny.
Dalsze ryzyko odzyskania długu bierzemy na siebie.